Svärmfångare

Har du fått en bisvärm klicka här för att komma till Biodlarnas svärmtelefon.

För att kunna ta hand om en bisvärm behöver den sitta åtkomlig. Är den i en skorsten eller högt upp i ett träd är det svårt att göra något.