Svärmfångare

Har du fått en bisvärm och vill få hjälp att ta bort den? Då kan du ta kontakt med dessa personer i respektive område. För att kunna ta hand om en bisvärm behöver den sitta åtkomlig. Är den i en skorsten eller högt upp i ett träd är det svårt att göra något.

Örebro området: vakant
Askersunds området: Pierre Berhin 070-4324928
Hallsbergs området: Peter Tesell 070-6199606 & Dragan Lopac 070-5646396
Pålsboda/Östernärke: Johan Ingjald 070-5734531
Västernärke: Niklas Bengtsson 070-5824003 och Berth Eriksson 072 3417581