Bitillsyn

Aktuell information om bitillsyn och anmälan respektive avregistrering av uppställningsplats finner du på Länsstyrelsens hemsida, klicka här.
Där hittar du listan på bitillsynsmän i länet och i vilka områden de agerar