Distriktsstyrelse

Ordförande

Kjell Isacson
0705-21 40 90
kjell@golstavik.se
Örebro Biodlarförening

Vice ordförande

Kent Törnkvist
070‐558 74 44
kent.tornkvist@telia.com
Ervalla med omnejd

Sekreterare

Susanne Swanston Kurtson
072-742 05 06
skurtson@gmail.com
Bergslagens Biodlarförening

Kassör

Oskar Israelsson
0739-94 35 94
ioskar@hotmail.com
Hallsberg-Kumla Biodlarförening

Ledamot

Lars-Ove Wiberg
070-569 66 27
lar.wib@telia.com
Bergslagens Biodlarförening

Carina Åkesson
070-815 99 75
carina.akesson@lekeberg.se
Västernärke Biodlarförening

Ewa Nilima
070-304 78 19
ewa_britt@hotmail.com 
Västernärke Biodlarförening