Distriktsstyrelse

Ordförande

Susanne Kurtson
072-742 05 06
skurtson@gmail.com
Bergslagens Biodlarförening

Vice ordförande

Richard Clame
0730-31 37 11
rickard_clame@hotmail.com
Hallsberg-Kumla Biodlarförening

Sekreterare

Thomas Wihrén

Kassör

Bengt Lundin
070-37 31 665
lundin.boangen@hotmail.com
Ervalla med omnejd biodlarförening

Ledamot

Anders Nordin

Kent Evertsson