Distriktsstyrelse

Ordförande

Ewa-Britt Nilima
070-304 78 19
ewabrittnilima@gmail.com 
Västernärke Biodlarförening

Vice ordförande

Carina Åkesson
070‐815 99 75
Carina.Akesson@lekeberg.se
Västernärkes Biodlarförening

Sekreterare

Susanne Kurtson
072-742 05 06
skurtson@gmail.com
Bergslagens Biodlarförening

Kassör

Oskar Israelsson
0739-94 35 94
ioskar@hotmail.com
Hallsberg-Kumla Biodlarförening

Ledamot

Viktoria Wing
070‐633 76 47
wingan_v@hotmail.com
Hallsberg-Kumla Biodlarförening

Helen Ivarsson
076‐882 58 77
ivarssonhelen777@gmail.com
Ervalla med omnejd Biodlarförening

Richard Clame
rickard_clame@hotmail.com