Distriktsstyrelse

Ordförande

Susanne Kurtson
072-742 05 06
skurtson@gmail.com
Bergslagens Biodlarförening

Vice ordförande

Richard Clame
0730-31 37 11
rickard_clame@hotmail.com
Hallsberg-Kumla Biodlarförening

Sekreterare

Thomas Whirén
0730-72 93 14
thomaswihren@hotmail.com
Södra Närkes Biodlarförening

Kassör

Bengt Lundin
070-373 16 65
lundin.boangen@hotmail.com
Ervalla med omnejd biodlarförening

Ledamot

Anders Nordin
072-332 65 33
anders.nordin78@gmail.com
Örebro Biodlarförening

Kent Evertsson
073-825 38 04
kentev@outlook.com
Västernärkes Biodlarförening

Sören Bryngelsson
076-770 74 64
soren.bryngelsson@telia.com
Karlskoga-Degerfors Biodlarförening