Distriktsstyrelse

Ordförande

Kjell Isacson
0705-21 40 90
kjell@golstavik.se
Örebro Biodlarförening

Vice ordförande

Carina Åkesson
070‐815 99 75
Carina.Akesson@lekeberg.se
Västernärkes Biodlarförening

Sekreterare

Susanne Swanston Kurtson
072-742 05 06
skurtson@gmail.com
Bergslagens Biodlarförening

Kassör

Oskar Israelsson
0739-94 35 94
ioskar@hotmail.com
Hallsberg-Kumla Biodlarförening

Ledamot

Viktoria Wing
070‐633 76 47
wingan_v@hotmail.com
Hallsberg-Kumla Biodlarförening

Helen Ivarsson
076‐882 58 77
ivarssonhelen777@gmail.com
Ervalla med omnejd Biodlarförening

Ewa Nilima
070-304 78 19
ewa_britt@hotmail.com 
Västernärke Biodlarförening