Stöd till lokalföreningarna

Lokalföreningar i Örebrodistriktet kan från distriktet söka pengar till resor, kurser, biredskap m.m. som blir till medlemsnytta för alla distriktets medlemmar. Det ska alltså inte vara ett internt ändamål enbart för lokalföreningen utan distriktets medlemmar ska bjudas in eller på annat sätt få del av pengarna. Skicka er ansökan till ordförande skurtson@gmail.com och beskriv ändamål; hur stort bidrag som önskas, vilken fördel medlemmar i distriktet får (t ex hur stor rabatt medlemmar får).

Distriktets styrelse prövar alla ansökningar och återkommer med beslut i varje fråga.