Stöd till lokalföreningarna

Lokalföreningar kan hos Örebro biodlardistrikt ansöka om ekonomiskt bidrag till ändamål som syftar till att förbättra biodlingens villkor samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning.

·     Bidrag kan i första hand ges, där ändamålet är en aktivitet där distriktets medlemmar bjuds in, eller om det på annat sätt främjar alla medlemmar i distriktet, t. ex. utbildningar, resor, temadagar, mm.

·     Bidrag kan i andra hand ges, i begränsad omfattning, till ändamål som är interna för enskild förening, men med en tydlig motivering hur det i en förlängning kan komma biodlingen i hela distriktet till nytta.

Distriktets styrelse prövar alla ansökningar och återkommer med beslut i varje fråga.

Skicka er ansökan till distriktets ordförande. Ange storleken på sökt bidrag, beskriv ändamål, och en motivering för medlemsnyttan i distriktet eller föreningen.