Mål för Örebro läns Biodlardistrikt

Beslutade på distriktsårsmötet 2020-02-08

Underlag

I Biodlarförbundets stadgar anges i §2 Mål:

Biodlarna skall inom samtliga organisationsled arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning. Vidare skall Biodlarna arbeta för att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse.

I stadgarna § 27:2 anges distriktets viktigaste uppgifter:

 • att stödja och stimulera lokalföreningarna i deras verksamhet.
 • att företräda medlemmarna i kontakter med andra organisationer, myndigheter och företag inom verksamhetsområdet.
 • att samordna föreningsaktiviteter.
 • att verka för att utbildningsverksamheten fungerar i hela området.
 • att vara en länk mellan föreningarna och riksförbundet.
 • att i samråd med föreningarna svara på remisser från förbundet.
 • att verka för att alla medlemmar inom området har möjlighet att vara med i en aktiv förening

Vision

Örebro läns Biodlardistrikt består av Biodlarföreningar med medlemmar som är kompetenta och engagerade biodlare.
Föreningarna har ett demokratiskt föreningsarbete med väl fungerande styrelser som driver en medveten utbildning och kompetensutveckling.
I biodlingarna i distriktet lever friska och välskötta bin med goda och dokumenterade egenskaper som ger bra skördar av honung, pollen och propolis. Binas betydelse för pollinering ska betonas.

Plan för åren 2023-2026

 • Möjlighet att gå kursen Godkänd biodlare, ska erbjudas alla medlemmar
 • Samtliga biodlarföreningar bör erbjuda nybörjarkurser och fortsättningskurser.
 • Avelsverksamheten och drottningodling ska vara väl fungerande.
 • Ledamöter i föreningsstyrelser och distriktsstyrelse ska ha ett gott ledarskap och vara väl utbildade samt ha möjlighet att avsätta den tid som erfordras för uppdraget. Styrelserna bör ha en jämn köns‐ och åldersfördelning.
 • Samtliga föreningar ska erbjuda föreningsaktiviteter för kompetenshöjning och social samvaro.

Mål för 2023-2024

 1. Gemensamt möte mellan distriktsstyrelsen och föreningarnas ordförande genomförs.
  • Inkluderat diskussion för att samordna de framtida utbildningsbehov  i föreningarna och distriktet. Fysiskt möte planeras till våren 2024.
 2. Anordna utbildning ”Godkänd biodlare”.
 3. Sprida information om Jordbruksverkets nya föreskrifter. Länk till information om bin och humlor på Jordbruksverkets hemsida hittar du här.
 4. Ge information till medlemmarna genom ett månatligt nyhetsbrev.
 5. Alla biodlarföreningar i distriktet ska finnas med på SBRs webbplats.