Mål för Örebro läns Biodlardistrikt 2019

Beslutade på styrelsemöte 2019-04-17

Underlag

I Biodlarförbundetes stadgar anges i §2 Mål:

Biodlarna skall inom samtliga organisationsled arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning. Vidare skall Biodlarna arbeta för att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse.

I stadgarna § 27:2 anges distriktets viktigaste uppgifter:

 • att stödja och stimulera lokalföreningarna i deras verksamhet.
 • att företräda medlemmarna i kontakter med andra organisationer, myndigheter och företag inom verksamhetsområdet.
 • att samordna föreningsaktiviteter.
 • att verka för att utbildningsverksamheten fungerar i hela området.
 • att vara en länk mellan föreningarna och riksförbundet.
 • att i samråd med föreningarna svara på remisser från förbundet.
 • att verka för att alla medlemmar inom området har möjlighet att vara med i en aktiv förening

Mål för 2019

 1. Gemensamt möte mellan distriktsstyrelsen och föreningarna ordförande genomförs.
 2. Genomföra medlemsmöte för att sprida information om Jordbruksverkets nya föreskrifter.
 3. Genomföra medlemsmöten för att förbättra kompetensen hos medlemmarna och sprida relevanta kunskaper.
 4. Genomföra kurs ”Godkänd biodlare”
 5. Genomföra möte med alla utbildningsansvariga i de olika föreningarna som underlag för att samordna de framtida utbildningarna i föreningarna och distriktet.
 6. Förbättra informationen till medlemmarna genom ett månatligt nyhetsbrev.
 7. Aktivitet för att fira Biodlarnas 100-årsjubiléeum.