Välkommen till Örebro läns Biodlardistrikt

Välkommen till Örebro läns biodlardistrikt!

Örebro läns biodlardistrikt består av 8 föreningar med biodlare jämt fördelat över länet.

Biodling i vårt län pågår under hela sommarhalvåret beroende på att vårt landskap både innehåller jordbruksarealer och skogsbruk, därav kan man se bikupor placerade i skog och på fält för att bina skall ha närhet till nektarn.

Biodlaren i gemen har 3-8 kupor ofta placerade i närheten av sin bostad där den kan iaktta och beskatta sina bin på honung och pollen. Ett antal av våra biodlare i länet har biodling som näring och har därför > 100 samhällen.

Du som vill bli biodlare!
Du som vill bli biodlare är välkommen att kontakta närmaste biodlarförening. Under menyn Föreningar i Örebro distriktet finner du kontaktinformation.
Studieförbundet vuxenskolan är den organisation som hjälper till med utbildning. Kika även in på deras hemsida för att ta del av deras kursutbud.