Välkommen till Örebro läns Biodlardistrikt

Välkommen till Örebro läns biodlardistrikt!
Örebro läns biodlardistrikt består av 8 föreningar med biodlare jämt fördelat över länet.

Biodling i vårt län pågår under hela sommarhalvåret beroende på att vårt landskap både innehåller jordbruksarealer och skogsbruk, därav kan man se bikupor placerade i skog och på fält för att bina skall ha närhet till nektarn. Ett antal av våra biodlare i länet har biodling som näring och har därför > 100 samhällen.

Biodlaren i gemen har 3 -8 kupor ofta placerade i närheten av sin bostad där han kan iaktta och beskatta sina bin på pollen och honung.

Du som vill bli biodlare!
Du som vill bli biodlare välkommen att kontakta närmaste biodlarförening. Under menyn Föreningar i Örebro finner du kontaktinformation,  Studieförbundet vuxenskolan är den organisation som hjälper till med utbildning. Kika även in på deras hemsida för att ta del av deras kursutbud.