Funktionärer

Sjukdomskommitté:
Sven Karlsson
070-422 81 25
gun.sven@bredband2.com

Vsh-kontaktperson
Lars-Ove Wiberg
070-569 66 27
lar.wib@telia.com

Näringsbiodlingsansvarig
Thomas Dahl
019-45 24 28, 070-445 24 28

Revisorer:
Lars-Olov Andersson
070-530 96 96
lars-olov.andersson@ifmetall.se

Thomas Dahl
019-45 24 28, 070-445 24 28

Revisorssuppleant:
Peter Tesell
0582-14549
tesell@telia.com

Valberedning:
Västernärke (sammankallande)
Örebro
Bergslagen