Avel

Länsförbundet innehar en insemineringsutrustning som hyrs ut till drottningodlare som genomgått utbildning för denna.
Mer information genom Åke Brånn, 0730-64 84 85 ake@bias-honung.se

Avelssamordnare för distriktet är:
Erik Österlund tel 076‐337 74 38

Distriktet har tre avelskommittéer:

Buckfast
Erik Österlund
076‐337 74 38
erik@elgon.se

Parning med Buckfastvarianten Elgon
Ta kontakt med Peter Tesell, tesell@telia.com

Carnica
Sven Karlsson
070-422 81 25
gun.sven@bredband2.com

Ligustica
vakant